Tuesday, March 4, 2008

Mesyuarat bersama Timbalan Naib Canselor (HEPA)

Gambar 1 : Yang Berbahagia Prof Amir Hashim menyampaikan amanat beliauUcapan setinggi terima kasih kepada
Y. Bhg. Profesor Ir. Dr. Amir Hashim Bin Mohd. Kassim
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
kerana sudi bersama-sama kami dalam mesyuarat sepetang yang diadakan pada 4 Mac 2008 yang lalu.

Ucapan setinggi pengharagaan juga kepada pegawai-pegawai Hal Ehwal Pelajar(HEP) dan Pusat Islam diatas kehadiran bersama ke mesyuarat yang diadakan.

Semoga pertemuan dirancang dan juga diaturkan Allah S.W.T ini akan menjadikan kita sama-sama membina mahasiswa-mahasiswi UTHM yang baik dari segi akhlak, sahsiah, mental dan fizikal mereka.

Terima sekali lagi...