Thursday, March 4, 2010

Tinta Presiden Kelab Iqra’ Sesi 2010-2011

Persiapkan Diri Memimpin Ummah
Disediakan Oleh : Faridz Bin Ismail
Presiden Kelab Iqra' UTHM sesi 2009-2010


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setinggi rasa kesyukuran bersama kita panjatkan kehadrat Allah s.w.t kerana dengan limpah kurnia dan inayah-Nya, serta nikmat yang diberikan-Nya, kita kini telah merasai nikmat dipersaudarakan atas dasar perjuangan aqidah yang sama. Di bawah lembayung rahmat-Nya membolehkan kita terus menghirup udara nyaman & kesejahteraan sebagai seorang muslim yang tunduk patuh kepada Allah s.w.t hasil salutan iman yang dikurniakan-Nya.

Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasul, Muhammad s.a.w penghulu sekelian para nabi dan rasul, hasil tarbiyyah perjuangan dan pengorbanan yang diajarkan baginda kepada kita semua moga-moga terus diasimilasikan ke dalam diri bagi mencetus rasa mampu kita bagi memacu kebangkitan Islam pada era kini. Hasil perjuangan bagindalah hari ini membolehkan nikmat Islam itu terus dirasai oleh sekelian ummat-ummatnya bahkan turut dirasai kesan keadilan dan kesejahteraannya buat golongan belum lagi bergelar Muslim.

Kepimpinan, Teras Ajaran Islam Demi Memacu Ummah.

Kepimpinan atau imamah di dalam bahasa Arab, atau juga disebut sebagai qiadah merupakan persoalan dasar dan pokok di dalam Islam. Persoalan memilih dan melantik kepimpinan adalah merupakan suatu amanah dan tanggungjawab yang besar yang begitu banyak ditekankan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah seperti firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke 58 yang bermaksud :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil. Sesungguhnya Allah Dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.”

[sambungan]